UREDNIŠTVO

Southeast European Journal of Emergency and Disaster Medicine

Službeni glasnik društva lekara urgentne medicine

SADAŠNJI SAŽECI

SVI SAŽECI

REČ UREDNIKA

DLUMS

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima.

REČ UREDNIKA


Poštovane koleginice i kolege,

Pred vama je novi elektronski  časopis iz  oblasti urgentne medicine. Nadam se da će preležati sve dečije bolesti koje prate svaki novi poduhvat i da će stalno biti prisutan u našem virtualnom svetu.

Southeast European Journal of Emergency and Disaster Medicine

Časopis otvorenog pristupa lekara urgentne medicine SrbijeUredništvo


Glavni i odgovorni urednik

dr Dušan Gostović


Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Acc. spec. prim. dr Tatjana Rajković


Tehnički urednik

dr Miljan Jović


Sekretar Uredništva

dr Ana StojiljkovićUređivački odbor


dr Saša Ignjatijević

dr Tatjana Mićić

dr Dušica Janković

dr Biljana Radisavljević

dr Snežana Mitrović

dr Goran Živković

dr Milan Đorđević

dr Milan Elenkov

dr Ivana Ilić

dr Jelena Moskovljević

dr Dusan Milenković

NAUČNI ODBOR


Predsednik: prof. dr Milan Pavlović


Članovi

prof. dr Aleksandar Pavlović

prof. dr Branko Beleslin

prof. dr Miloje Tomašević

prof. dr Saša Živić

prof. dr Predrag Minić

prof. dr Radmilo Janković

prof. dr Milan Rančić

doc. dr Snežana Manojlović

prim. dr. sci. Vladimir Mitov

ass. dr Milan Dobrić

Acc. spec. prim. dr Tatjana Rajković

dr Branislav Ničić

dr Dimitar SotirovMeđunarodni Naučni odbor


prof. dr Viktor Švigelj (Slovenia)

prof. dr Zoka Milan, (United Kingdom)

prof. dr Aristomenis Exadaktylos (Switzerland)

prof. dr Tyson Welzel (South Africa)

prof. dr Costas Bachtis (Greece)

prof. dr Heinz Kuderna (Austria)

prof. dr Roberta Petrino, (Italy)

prof. dr Masimiliano Sorbello (Italy)

prof. dr Vasna Paver Eržen (Slovenia)

Katrin Hruska, MD (Sweden)

LEKTORI


Lektor za srpski jezik

prof. Zorica Ignjatijević


Lektor za engleski jezik

prof.  Suzana Popovic Ickovski


Vlasnik i izdavač

Društvo lekara urgentne medicine Srbije

Bulevar Nemanjića 19/33,

18000 Niš


Časopis izlazi dva puta godišnje u OpenAccess elektronskom izdanju na adresi www.seejournal.rs


www.seejournal.rs

UREDNIŠTVO

više o tome >

više o tome >

download >

Adresa Uredništva:


Southeast European Journal od Emergency and Disaster Medicine

Vojislava Ilića bb

18000 Niš


e-mail: seejournal.office@gmail.com

KONTAKT

KONTAKT

Međunarodni glasnik recenzovanih radova za zdravstvene radnike i istraživace urgentne medicine

SADAŠNJE IZDANJE

SADAŠNJI RADOVI

SVA IZDANJA

SVI RADOVI

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Gostović, MD

ISSN:

Online ISSN:           

Učestalost: 2 dva izdanja godišnje

Emergency Medicine Impact Factor:

download >

ORIGINALNI RADOVI


Milan ĐORĐEVIĆ, Zoran DENKOVIĆ

ANALIZA TRAUMATIZOVANIH PACIJENATA U SHMP JAGODINA


REVIJALNI RADOVI


Natalija VUKOVIĆ, Milan ELENKOV

ISPITIVANJE POREMEĆAJA ACIDOBAZNOG STATUSA


PRIKAZI BOLESNIKA


Snežana MITROVIĆ, Goran ŽIVKOVIĆ, Biljana RADISAVLJEVIĆ,

Radica KRSTIĆ

AKUTNI AKALKULOZNI HOLECISTITIS: PRIKAZ SLUČAJA

Radovi Radovi Rad 1 Rad 2 Rad 3 PDF_2018_1-2_FINAL.pdf Sažeci 2020_Zbornik_FINAL.pdf Reč urednika

SRP / ENG

Početna Home