UREDNIŠTVO

Southeast European Journal of Emergency and Disaster Medicine

Službeni glasnik društva lekara urgentne medicine

SADAŠNJI SAŽECI

SVI SAŽECI

Southeast European Journal of Emergency and Disaster Medicine

Časopis otvorenog pristupa lekara urgentne medicine Srbije



Uredništvo


Glavni i odgovorni urednik

dr Milan Đorđević


Stalni saradnik Uredništva

Assist. Prof. Dr sci. med. Togay Evrin (Turska)


Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Acc. spec. prim. dr Tatjana Rajković


Tehnički urednik

Prim. dr Miljan Jović



Uređivački odbor


dr Saša Ignjatijević

dr Milan Elenkov

dr Tatjana Mićić

dr Dušica Janković

dr Biljana Radisavljević

dr Ivana Ilić

dr Marija Živković

dr Sanela Radisavljević


Naučni odbor


Predsednik

prof. dr Milan Pavlović


Članovi

prof. dr Aleksandar Pavlović

prof. dr Branko Beleslin

prof. dr Miloje Tomašević

prof. dr Saša Živić

prof. dr Predrag Minić

prof. dr Radmilo Janković

prof. dr Željko Laušević

prof. dr Vladimir Baščarević

doc. dr Snežana Manojlović

prim. dr. sci. Vladimir Mitov

ass. dr Milan Dobrić

Acc. spec. prim. dr Tatjana Rajković



Međunarodni Naučni odbor


Predsednik

Prof. dr Aristomenis Exadaktylos, MD, PhD, FACEP (Switzerland)


Članovi


prof. dr Viktor Švigelj (Slovenia)

prof. dr Zoka Milan, (United Kingdom)

prof. dr Tyson Welzel (South Africa)

prof. dr Costas Bachtis (Greece)

prof. dr Heinz Kuderna (Austria)

prof. dr Roberta Petrino, (Italy)

prof. dr Masimiliano Sorbello (Italy)

prof. dr Vesna Paver Eržen (Slovenia)

Katrin Hruska, MD (Sweden)

prof. dr Emmanouil Pikoulis (Greece)



Lektori


Lektor za srpski jezik

prof. Zorica Ignjatijević


Lektor za engleski jezik

prof.  Suzana Popovic Ickovski


Vlasnik i izdavač

Društvo lekara urgentne medicine Srbije

Bulevar Nemanjića 19/33,

18000 Niš


Časopis izlazi dva puta godišnje u OpenAccess elektronskom izdanju na adresi www.seejournal.rs


www.seejournal.rs

UREDNIŠTVO

download >

Adresa Uredništva:


Southeast European Journal od Emergency and Disaster Medicine

Vojislava Ilića bb

18000 Niš


e-mail: seejournal.office@gmail.com

KONTAKT

KONTAKT

Međunarodni glasnik recenzovanih radova za zdravstvene radnike i istraživace urgentne medicine

SADAŠNJE IZDANJE

SADAŠNJI RADOVI

SVA IZDANJA

SVI RADOVI

Glavni i odgovorni urednik: dr Milan Đorđević

ISSN:

Online ISSN:           

Učestalost: 2 dva izdanja godišnje

Emergency Medicine Impact Factor:

download >

Radovi Radovi Sažeci

DLUMS

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima.

više o tome >

REVIJALNI RADOVI



Vesna MARJANOVIĆ, Ivana BUDIĆ, Biljana STOŠIĆ, Mlađan GOLUBOVIĆ, Velimir PERIĆ,

Milan ELENKOV, Marija STEVIĆ, Dušica SIMIĆ

PREHOSPITALNI TRETMAN AKUTNOG BOLA KOD DECE


Biljana STOŠIĆ, Vesna MARJANOVIĆ,  Marija STOŠIĆ, Jelena ŽIVADINOVIĆ, Ivana BUDIĆ

TRETMAN PACIJENATA SA KRAŠ POVREDAMA



PRIKAZI SLUČAJEVA


Maja PLAMENAC

INTOKSIKACIJA LEKOVIMA – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

U RADU LEKARA HITNE POMOĆI

2022_Zbornik_FINAL.pdf Rad 1 Rad 2 Rad 3 2022_2_FINAL.pdf

SRP / ENG

Početna Home