UDK  614.88:351.78                                        

ISSN 2466-2992 (Online) (2015) br.2, p.7-11

COBISS.SR-ID 221118732

VAŽNOST SARADNJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ŽANDARMERIJE I MEDICINSKIH TIMOVA NA TERENU U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMADejan Veljković(1), Vesna Stojanović(2), Damir Tijanić (1), Katarina Bulajić Živojinović (3)

(1) Odred Žandarmerije Odsek za zdravstvo, Kraljevo, (2)Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Katedra anatomije, (3) Gerontološki centar KruševacUvod:


Nesreće se dešavaju iznenada, neočekivano, i veoma teško ih je predvideti. Prirodne katastrofe pogađaju celo društvo ili većinu, što izaziva ogromne emocionalne patnje, žrtve i materijalne troškove, velike medicinske i socijalne probleme, masovno uništavanje i razaranje. Otklanjanje posledica podrazumeva uključivanje čitavog društva, u materijalnom i psihološkom smislu.

Cilj: Cilj ovog rada je da ukaže na neophodnost saradnje i značaj koordinacije zdravstvene službe Žandarmerije i medicinskih timova na terenu u vanrednim situacijamaKorespondencija/Corespondence:

Dejan VELJKOVIĆ

Gendarmerie Squad Kraljevo

E mail: drdejanveljkovic@gmail.com

Rad primljen:    23.12.2015

Rad prihvaćen:   26.12.2015.

Elektronska verzija objavljena:  01.02.2016.

Izdanje 2015-2 / rad 1.

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi