UDK  616.248-085-053.2          

ISSN 2466-2992 (Online) (2022) br. 1, p. 8-18

COBISS.SR-ID 74999049AKUTNI ASTMATIČNI NAPAD KOD DECE


Milan Đorđević


Služba hitne medicinske pomoći Jagodina


Sažetak:


UVOD. Astma je hronična inflamatorna bolest respiratornog trakta. Kod male dece i odojčadi simptomi su uzrokovani mehaničkom opstrukcijom lumena bronhija sa sekretom i/ili edemom sluzokože. Dečja astma se može definisati kao prisustvo tipičnih simptoma (zviždanje, otežano disanje, tahipneja) u odsustvu drugih stanja koja mogu dovesti do opstrukcije, I više povezana sa nasleđem i prisustvom alergija. Akutni napad je epizoda progresivnog pogoršanja gušenja, kašljanja i/ili vizinga.


CILJ ovog rada je da se stekne uvid u osnovne principe terapije napada astme kod dece. Ciljna grupa su svi profili medicinskih radnika koji dolaze u direktan kontakt sa decom obolelom od astme.


METODOLOGIJA. Korišćene su smernice GINA (Globalne inicijative za astmu), Vodič za dobru kliničku praksu, kao i smernice iz dostupne literature.


REZULTATI pokazuju da je najbolje pristupiti bolesnom detetu korak po korak procenom rizika na prijemu, s obzirom na simptome bolesti, kliničke znakove, kao i objektivne parametre, a zatim pristupiti hitnom lečenju. U kliničkom pregledu treba uzeti u obzir: produženo izdisanje, otežano disanje, rane inspirijumske pukote, vizing, učestalost disanja, rad srca. U diferencijalnoj dijagnozi: epiglotitis, akutni bronhitis, opstrukcija disajnih puteva stranim telom, plućni edem, pneumonija. U terapiji vodeću ulogu imaju beta 2 agonisti, terapija kiseonikom i steroidi. Nisu od pomoći kod akutnog napada astme: antibiotici, ekspektoransi, adrenalin parenteralno ili inhalaciono, sedativi, antitusivi, antihistaminici.


ZAKLJUČAK. U pristupu deteta sa akutnim napadom oslanjamo se na preciznu anamnezu, klinički status i objektivno merenje plućne funkcije (SatO2 i PEF) da bismo procenili težinu napada. Najkorisniji parametri u praćenju su klinički izgled deteta i gasne analize. Cilj terapije je zaustaviti napad i konačno edukovati dete i roditelje o adekvatnom odgovoru u slučaju daljeg pogoršanja..


Ključne reči: akutni astmatični napad, deca i odojčad
Korespondencija/Correspondence

 

Milan ĐORĐEVIĆ

Služba hitne medicinske pomoći Jagodina

Vojvode Tankosića 2 prilaz 17

18105 Niš,

Tel: +381 641720593,

E-mail: milan_mdj@hotmail.com   


Sadašnje izdanje - rad 1.

007_Akutni astmatični napad_Đorđević_08-18.pdf

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi