UDK  616-001.32-083.98                       

ISSN 2466-2992 (Online) (2022) br. 2, p. 15-24

COBISS.SR-ID 110170889
TRETMAN PACIJENATA SA KRAŠ POVREDAMA


Biljana Stošić 1,2, Vesna Marjanović 1,2,  Marija Stošić 3, Jelena Živadinović2, Ivana Budić 1,2


1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu negu, 2Univerzitetski klinički centar Niš, 3Klinika za kardiohirurgiju, Univerzitetski klinički centar NišSažetak:


Primećeno je da su u saobraćajnim nezgodama na putevima, ekstremiteti najviše pogođeni delovi tela (41% donji ekstremiteti i 21% gornji ekstremiteti). Utvrđeno je da su površne povrede najčešće (47%), a slede prelomi (20%), kraš povrede  (14%) i prikrivene povrede (12,4 %). Glavni razlog morbiditeta i produže­nog boravka u bolnici posle saobraćajnih nezgoda su povrede muskuloskeletnog sistema. Žrtve koje prežive posle velikih traumatskih povreda mogu da podlegnu raznim komplikacijama opasnim po život. Većina ovih povreda je direktno povezana sa povredama kostiju i mekog tkiva. Cilj anesteziologa je da se pozabavi po­četnom muskuloskeletnom povredom i leči ili izbegne sekundarne komplikacije. Svaki pacijent sa traumom ima mogućnost za postojanjem kraš povrede i treba ih detaljno potražiti. Rana dijagnoza i lečenje problema kao što su hipovolemija, kraš sindrom, rabdomioliza mogu da izbegnu dalje metaboličke, kardiovaskularne i renalne komplikacije. Tako rana dijagnoza i tretman kraš povrede mogu da utiču na ukupan ishod trauma­tizovanog pacijenta. Tretman pacijenta sa povredama je multidisciplinarni rad i zahteva dobru koordinaciju timova u cilju uspešnog ishoda lečenja. Sofisticiranije biohemijske studije i uređaji za merenje inter­kompartmanskih pritisaka su potrebni da bi se izbegle nepotrebne fasciotomije.


Ključne reči: kraš povreda, lečenje, hipovolemija, rabdomioliza

Korespondencija

 

Biljana STOŠIĆ

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

Klinika za anesteziologiju i intenzivnu negu

E-mail:  b.stosic@yahoo.com


Sadašnje izdanje - rad 2.

009_Biljana Stosic_Kras povrede_15-24.pdf

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi