UDK 614.2:[616.98:578.834(497.4)                 

ISSN 2466-2992 (Online) (2020) br.1-2, p. 27-30

COBISS.SR-ID 46887177ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TOKU COVID19 PANDEMIJE U DOMU ZDRAVLJA KRANJ


Lili Žura

Dom zdravlja Kranj, Slovenia


Sažetak:


Na virus smo postali upozoreni 31. decembra 2019. godine kada se počeo širiti iz Kine. Dom zdravlja u Kranju pokriva i aerodrom Brnik, uz čiju pomoć smo odmah pokrenuli potragu za ličnom zaštitnom opremom (LZO). U Republici Sloveniji je 12. marta 2020. proglašeno stanje epidemije.


Bilo je nekoliko problema koji su obeležili taj period; uglavnom nedostatak opreme, soba, osoblja i pitanja vezana za organizaciju rada na COVID stanici, a da ne govorimo o organizaciji drugog posla u zdravstvu.


Na COVID stanice rasporedili smo osoblje iz drugih zdravstvenih aktivnosti koje su privremeno obustavljene (preventivno referentni dispanzer, fizioterapija, ginekologija, ortopedija, oftalmologija itd.). Takođe je bilo potrebno uspostaviti trijažu ispred svih ulaza. Poseban izazov bio je rad stomatoloških klinika za koje je propisana posebna zaštitna oprema.

Očekivano, drugi talas bio je jači i zahtevniji. Indikacije testiranja su bile niske. Stoga je uzorkovanje brisa obavila diplomirana medicinska sestra u jednoj smeni, dok bi u drugoj smeni lekar istovremeno pregledao i pacijenta. Naše ambulante za pedijatriju i školsku decu dobili su poseban dispanzer za pregled zarazne dece i uzimanje uzoraka brisa. Ostale zdravstvene usluge nisu u potpunosti obustavljene, ali je stopa porasta broja zaraženih među zaposlenicima sve veća.


Medicina u ovim uslovima je dinamična nauka, izuzetno nepredvidiva i stoga izazovna u svakom trenutkuKorespondencija/Correspondence


Lili Žura, PhD

Health Centre Kranj, Slovenia

e-mail: lilizura@gmail.com

Izdanje 2020-1/2 - rad 2.

009_COVID19_Kranj_Lili Zura_27-30.pdf

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi