UDK   615.816/.817(497.11)     

ISSN 2466-2992 (Online) (2017) br.1-2, p. 23-29

616.12-008.315-083.98(497.11)

COBISS.SR-ID 36361225                 


PREHOSPITALNI AKUTNI ZASTOJ SRCA I KARDIOPULMONALNA

REANIMACIJA U HMP JAGODINAMilan Đorđević, Zoran Denković

Dom zdravlja Jagodina, Služba hitne medicinske pomoćiSažetak:


CILJ RADA je analiza učestalosti prehospitalnog akutnog zastoja srca, demografskih karakteristika i ishoda kod pacijenata reanimiranih od strane ekipe Službe hitne medicinske pomoći (SHMP) Jagodina u toku 2016. godine. Materijal i metode: Retrospektivna analiza na osnovu podataka dobijenih uvidom u protokole SHMP Jagodina u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine.


REZULTATI: U toku 2016.godine, ekipa SHMP Jagodina reanimirala je ukupno 22 pacijenta sa akutnim zastojem srca, od toga 12 muškaraca (54.54%), 9 žena (40.9%) i jedno dete uzrasta 6 godina (4.54%) koje je bilo i najmlađi pacijent dok je najstariji imao 90 godina. Mere kardiopulmonalne reanimacije (KPR) su najčešće primenjivane u kućnim uslovima (72.27%), dok je 5 (22.72%) pacijenata reanimirano prilikom transporta do Urgentne službe Opšte bolnice Jagodina. Meseci sa najvećim brojem KPR su april i decembar. Ventrikularna fibrilacija (VF) i ventrikularna tahikardija (VT) bez pulsa su inicijalni poremećaj ritma zatečeni kod 7 (31,82%) pacijenata, asistolija kod 13 pacijenata (39,09%), dok je bezpulsna električna aktivnost (PEA) zabeležena kod 2 (9,09%). Kod 13 (59,09%) pacijenata je kao mera obezbeđenja disajnog puta korišćena ventilaciona maska i balon, endotrahealna intubacija kod 8 pacijenata (36,36% ), laringealna maska i Igel kod 1 pacijenta (4,54%). Mere osnovne životne potpore (BLS), pre dolaska ekipe hitne medicinske pomoći započete  su kod svega 3 pacijenata (13,64%) osoba. Do povratka spontane cirkulacije (ROSC) došlo je kod 3 (13,64%) pacijenta.


ZAKLJUČAK: S obzirom da se najveći broj akutnih zastoja srca dešava u kućnim uslovima, neophodna je edukacija stanovništva za rano prepoznavanje iznenadnog srčanog zastoja od strane očevidaca, adekvatno pozivanje broja 194 i pružanje mera osnovne životne potpore do stizanja ekipe hitne medicinske pomoći.


Ključne reči: akutni srčani zastoj, kardiopulmonalna reanimacijaKorespondencija/Correspondence


Milan  ĐORĐEVIĆ, MD

Emergency Medical Service Jagodina

Karađorđeva  4

Jagodina

e-mail: milan_mdj@hotmail.com

Izdanje 2017-1/2 / rad 3.

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi