Izdanje 2015-2 / rad 6.
Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,


Prvi Međunarodni kongres Društva lekara urgentne medicine Srbije (DLUMS) održan je 05-07.11.2015 u Nišu, u prostorijama Medicinskog Fakulteta u Nišu. Kongresu je prisustvovalo vise od 200 lekara i medicinskih sestara/tehničara iz zemlje i inostranstva, što je izuzetan uspeh - kako za organizatore, tako i za učesnike.


Moto kongresa je bio "Nove smernice 2015 - u susret izazovu" sa idejom da sve učesnike upozna sa novim smernicama za Kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) koje su objavljene 15. oktobra 2015. od strane European Resuscitacion Counsil (ERC) i American Heart Asociation (AHA), ali i da naglasi važnost stalnog učenja, napredovanja i usklađivanja svog rada sa savremenim medicinskim tokovima.  Ciljevi kongresa su bili usmereni ka upoznavanju novih, savremenih oblika edukacije u urgentnoj medicini-simulacionoj medicini. Ovo  je od velike vaznosti zbog etičkih i tehnoloških prepreka u edukaciji, treningu i retreningu urgentnih vestina i procedura. Pored predstavljanja simulacionih centara u Sloveniji, Austriji i Bosni i Hercegovini, imali smo prilike da čujemo i predstavljanje simulacionog centra koji radi u okviru Medicinskog fakulteta Priština (lociranog u Kosovskoj Mitrovici). Kongresu je, između ostalih uvaženih gostiju i predavača, prisustvovala i Prof. dr Roberta Petrino, direktor izvrsnog odbora European Society of Emergency Medicine (EuSEM), evropskog udruženja urgentne medicne, ciji smo ponosni član postali u martu 2015.god. Ona je u svom izlaganju objasnila ciljeve, pravce i način rada ovog udruženja, i istakla i pohvalila entuzijazam Društva lekara urgentne medicine Srbije.


Teoretski deo kongresa održavao se po sesijama: kardiopulmonalna reanimacija, urgentna kardiologija, urgentna pulmologija i pedijatrija, urgentna neuropsihijatrija i ortopedija.

Iskustvo i značaj predavača po pozivu bili su dobar poziv učesnicima, te je posećenost sesija bila iznad očekivanja.  Na taj način smo videli, citirajući duhovitu izjavu našeg kolege "koliko smo daleko od sveta, šta možemo odmah, za šta nam treba vremena i za šta nam treba baš dosta vremena". Novina na domaćim kongresima - Hot topic predavanje (dr Katrin Hruska, Predsednica Swedish Society for Emergency Medicine) pod nazivom "Chaining culture-making patients, doctors and administrators embrace the emergency medicine speciality" (ili, kako bi rekli psiholozi - kako subjekat formira objekat), izuzetno inspirativno, donelo je drugačiji način razmišljanja na rad osoblja jedinica urgentne medicine na terenu i u stacionarnim jedinicama urgentne medicine.


Na kongresu je predstavljeno 43 ePostera. ePoster je novina u izlaganju radova u Srbiji. Uglavnom je do sada bila praksa da glavni deo programa i najveće interesovanje publike zauzimaju usmene prezentacije radova, dok su poster prezentacije neopradvano bile "u zapećku". Takođe, dosta pažnje odvlačila je tehnička umešnost autora postera, koja je nekad bila i odlučujući faktor pri ocenjivanju. ePoster je način izlaganja postera gde suština i kvalitet samog rada dolazi do izražaja. Unapred pripremljene pozadine (template) ePostera omogućava čitaocu da se fokusira na sadržaj rada a ne na formu, što je i suština same prezentacije. Prve tri nagrade, po oceni Naučnog odbora i publike dobili su sledeći ePosteri:

- Hitna medicinska pomoć na Sea Dance festivalu  2015, (R.Furtula, S.Stefanović, M.Šaponjić, B.Stojanović, V.Đurašković),

- Cerviko-medistijalni hematom, kompresija opasna po život pacijenta (B.Olujić, Z.Lončar, S.Pajić, P.Savić, D.Jovanović, G.Kaljević, T. Boljević, M.Mrvaljević, M.Đorđević, M.Božinović, Z.Pešić, I.Nikolić, M.Jokić),

- Prikaz slučaja zbrinjavanja traumatizovanog pacijenta (M.Janković, S.Gopić,T.Masoničić, Lj.Cvetković).

Autori nagrađenih ePostera dobili su na poklon tablet računar, poklon zlatnog sponzora (INTERNATIONAL CENTRE FOR EXELLENCE IN EMERGENCY MEDICINE)


Svoje znanje, spretnost i uvežvanost tima u zbrinjavanju politraumatizovanog pacijenta odmerile su i ekipe  hitne pomoći – dve iz Niša i jedna iz Kruševca. Takmičenje je podrazumevalo zbrinjavanje pacijenta po pravilima PHTLS-a. Pobedila je ekipa Hitne pomoći Niš. Svi učesnici dobili su knjigu – poklon Prof. dr Aleksandra Pavlovića KARDIOPULMONALNO CEREBRALNA REANIMACIJA, dok je prvonagrađena ekipa dobila i knjigu PHTLS, poklon društva PHTLS Srbija.


Nadamo se da će Drugi međunarodni kongres Društva lekara urgentne medicine Srbije nastaviti nit dobrih tema, izuzetnih stranih i domaćih predavača i dobrog druženja..


Do skorog viđenja u Nišu,

Srdačan i kolegijalni pozdrav


Dr Dušan Gostović

Glavni urednik

South East European Journal of

Emergency and Disaster Medicine
SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi