Radovi / Izdanja

NAPOMENA: Svako izdanje može se preuzeti u pdf formi upravo ovde na ovoj stranici! Pojedinačno članci su čitljivi u html-u na klik, a kada se jednom otvore, postoji opcija preuzimanja u pdf-u za isti članak!

SSEJournal_2015_1.pdf

 S A D R Ž A J


REČ UREDNIKA


Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Olivera Marinković, Ana Sekulić

NOVE PREPORUKE U KARDIOPULMONALNOJ

REANIMACIJI ODRASLIH


Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Nebojša Videnović, Ljiljana Šulović

PRIMENA SIMULACIJE U MEDICINSKOJ EDUKACIJI


Dušan Milenković, Tatjana Rajković, Saša Ignjatijević, Snežana Mitrović, Vanja Anđelković,

Miloradna Stojanović, Branislav Ničić

PARAMETRI AKTIVACIJE SISTEMA HITNE POMOĆI U VANBOLNIČKOM SRČANOM ZASTOJU I ODLUKA O PRIMENI

MERA KPR - STUDIJA EURECA ONE 2014 – NIŠ


Dušica Janković

PRVA – DR DRAGA LJOČIĆ MILOŠEVIĆ

Rad 1 Izdanje 2015 - 1 Rad 2 Izdanje 2015 - 1 Rad 3 Izdanje 2015 - 1 Rad 4 Izdanje 2015 - 1 Rad 5 Izdanje 2015 - 1

SEEJournal_2015_2.pdf
S A D R Ž A J


Dejan Veljković, Vesna Stojanović

VAŽNOST SARADNJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ŽANDARMERIJE I MEDICINSKIH TIMOVA NA TERENU U PRUŽANJU POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA


Alek J.Račić, Z.Petković, M.Stojičić,V.Čizmić

MIKROHIRURŠKI TRETMAN TRAUME STENSENOVOG (STENONOVOG)  KANALA – PRIKAZ SLUČAJA


Snežana Manojlović

AGRESIVNI PACIJENT – DIJAGNOZA I TERAPIJA


Goran Živković

PREPOZNAVANJE I LEČENJE PERIARESTNIH ARITMIJA

(PREPORUKE 2015.)


Biljana Radisavljević, Dušan Gostović, Snežana Mitrović, Radica Krstić

POVREDA SRCA – ČESTO ZAPOSTAVLJENA DIJAGNOZA


Dušan Gostović

IZVEŠTAJ SA PRVOG MEĐUNARODNOG KONGRES DRUŠTVA LEKARA URGENTNE MEDICINE SRBIJE

Rad 1 Izdanje 2015 - 2 Rad 2 Izdanje 2015 - 2 Rad 3 Izdanje 2015 - 2 Rad 4 Izdanje 2015 - 2 Rad 5 Izdanje 2015 - 2 Rad 6 Izdanje 2015 - 2

2016_1_FINAL.pdf
S A D R Ž A J


Viktor Švigelj

ŠTA ODREĐUJE BOLJI ISHOD U ISHEMIJSKOM MOŽDANOM UDARU U PACIJENATA LEČENIM TROMBOLIZOM? - ISKUSTVA U SLOVENIJI


Lili Steblovnik, Erika Tuta

POROĐAJ TOKOM TRANSPORTA U BOLNICU


Milan Đorđević

UČESTALOST PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA KOD TROVANJA LEKOVIMA NA ODELJENJU TOKSIKOLOGIJE KC NIŠ


Vesna Marjanović, Ivana Budić

NADOKNADA TEČNOSTI I ANALGEZIJA KOD

POLITRAUMATIZOVANOG DETETA


Milan Đorđević

DR JOVAN STEJIĆ

Rad 1 Izdanje 2016 - 1 Rad 2 Izdanje 2016 - 1 Rad 3 Izdanje 2016 - 1 Rad 4 Izdanje 2016 - 1 Rad 5 Izdanje 2016 - 1

PDF_2016_2_FINAL.pdf
S A D R Ž A J


Goran Živković, Tatjana Rajković, Biljana Radisavljević, Ivana Ilić

ANAFILAKSA – KRATAK PUT OD PROBLEMA DO REŠENJA

(PRIKAZ SLUČAJA)


Dejan Veljković, Miljan Krdžić, Vesna Stojanović

MEDICINSKO OBEZBEĐENJE RIZIČNIH

SPORTSKIH DOGAĐAJA – PRIKAZ SLUČAJA


Tatjana Mićić, Tatjana Rajković, Saša Ignjatijević, Dušica Janković, Ivana Ilić, Milan Elenkov

TRIJAŽA NA PRIJEMU POZIVA

U ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ

Rad 1 Izdanje 2016 - 2 Rad 2 Izdanje 2016 - 2 Rad 3 Izdanje 2016 - 2

PDF_2017_1-2_FINAL.pdf
S A D R Ž A J


Radica Krstić, Biljana Radisavljević, Snežana Mitrović, Tatjana Mićić, Ivana Ilić, Goran Živković

DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD PACIJENTA SA POREMEĆAJEM SVESTI KOD HIPOGLIKEMIJE – PRIKAZ SLUČAJA


Tatjana Mićić, Tatjana Nikolić, Saša Ignjatijević, Dušica Janković, Ivana Ilić, Milan Elenkov

LAŽNI HITNI POZIVI U ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOC,́ NIŠ


Milan Đorđević, Zoran Denković

PREHOSPITALNI AKUTNI ZASTOJ SRCA I KARDIOPULMONALNA

REANIMACIJA U HMP JAGODINA

Rad 1 Izdanje 2017 - 1/2 Rad 2 Izdanje 2017 - 1/2 Rad 3 Izdanje 2017 - 1/2
S A D R Ž A J


Milan ĐORĐEVIĆ, Zoran DENKOVIĆ

ANALIZA TRAUMATIZOVANIH PACIJENATA U SHMP JAGODINA


Natalija VUKOVIĆ, Milan ELENKOV

ISPITIVANJE POREMEĆAJA ACIDOBAZNOG STATUSA


Snežana MITROVIĆ, Goran ŽIVKOVIĆ, Biljana RADISAVLJEVIĆ,

Radica KRSTIĆ

AKUTNI AKALKULOZNI HOLECISTITIS: PRIKAZ SLUČAJA


Rad 1 Izdanje 2018 - 1/2 Rad 2 Izdanje 2018 - 1/2 Rad 3 Izdanje 2018 - 1/2
S A D R Ž A J


Saša IGNJATIJEVIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Tatjana MIĆIĆ, Goran ŽIVKOVIĆ

REANIMACIONI POSTUPCI KOD ŽRTAVA UTAPANJA


Biljana RADISAVLJEVIĆ, Tatjana MIĆIĆ, Radica KRSTIĆ, Snežana MITROVIĆ, Natalija VUKOVIĆ

SINKOPA I/ILI KOLAPS KOD PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA


Milan ĐORĐEVIĆ

PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA I KANCER – PRIKAZ SLUČAJA


Snežana MITROVIĆ, Biljana RADISAVLJEVIĆ, Radica KRSTIĆ, SAŠA IGNJATIJEVIĆ, Goran ŽIVKOVIĆ

EPILEPSIJA / SINKOPA - PREKLAPANJE KLINIČKIH MANIFESTACIJA ILI ISTOVREMENA POJAVA-PRIKAZ SLUČAJA


Rad 1 Izdanje 2019 - 1/2 Rad 2 Izdanje 2019 - 1/2 Rad 3 Izdanje 2019 - 1/2 Rad 4 Izdanje 2019 - 1/2 SSEJournal_2015_1.pdf SEEJournal_2015_2.pdf 2016_1_FINAL.pdf PDF_2017_1-2_FINAL.pdf PDF_2016_2_FINAL.pdf PDF_2018_1-2_FINAL.pdf SEEJournal 2019_1-2_FINAL.pdf
S A D R Ž A J


Jasmina TANASIĆ, Miljan JOVIĆ, Nataša LOČKIĆ, Siniša SARAVOLAC, Saša IGNJATIJEVIĆ,

Tatjana RAJKOVIĆ, Snežana HOLCER VUKELIĆ, Kornelija JAKSIĆ HORVAT,  Jelena ĐUKIĆ PEROVIĆ

PREGLED ORGANIZACIONE STRUKTURE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U SRBIJI – PERSPEKTIVA LOKALNE SAMOUPRAVE


Lili ŽURA

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TOKU COVID10 PANDEMIJE U DOMU ZDRAVLJA KRANJ


Tatjana MIĆIĆ, Ivana ILIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Goran ŽIVKOVIĆ, Snežana MITROVIĆ, Milan ELENKOV

PREVENCIJA INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA KOD STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA – PREGLED LITERATURE


Dejan VELJKOVIĆ, Momcilo MIRKOVIĆ, Natasa RANČIĆ, Ljubomir STEFANOVIĆ

REITEROV SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA

Rad 1 Izdanje 2020 - 1/2 Rad 2 Izdanje 2020 - 1/2 Rad 3 Izdanje 2020 - 1/2 Rad 4 Izdanje 2020 - 1/2 2020_1-2_FINAL.pdf
S A D R Ž A J


Dejan VELJKOVIĆ

SINDROM SAGOREVANJA NA RADU


Milan ELENKOV, Dragan MITIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Ivana ILIĆ, Saša IGNJATIJEVIĆ, Tatjana MIĆIĆ

POMPEOVA BOLEST – PREGLED LITERATURE


Tatjana MIĆIĆ, Tatjana RAJKOVIĆ, Ivana ILIĆ

TRAUMA KOD STARIH


Dušica JANKOVIĆ, Saša IGNJATIJEVIĆ, Tatjana MIĆIĆ, Snežana MITROVIĆ, Milan ELENKOV, Bejtula AJETI

TUPA TRAUMA SRCA

2021_1_FINAL.pdf Rad 1 Izdanje 2021 - 1 Rad 2 Izdanje 2021 -1 Rad 3 Izdanje 2021 - 1 Rad 4 Izdanje 2021 - 1
S A D R Ž A JSaša IGNJATIJEVIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Aleksandra MIHAJLOV, Milan ELENKOV

BOL U GRUDIMA PREHOSPITALNI PRISTUP – PREGLEDNI RAD


Milan ELENKOV, Dragan MITIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Tatjana MIĆIĆ, Biljana STOŠIĆ

MEZENTERIJALNA TROMBOZA KOD PACIJENTA SA DIJAREJALNIM SINDROMOM


Snežana MITROVIĆ, Aleksandra MIHAJLOV

VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA KOD COVID-19 POZITIVNOG PACIJENTA-PRIKAZ SLUČAJA


Aleksandra MIHAJLOV, Saša IGNJATIJEVIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Sanela RADISAVLJEVIĆ

TROVANJE METADONOM - PRIKAZ SLUČAJA

Article 1 Issue 2021 - 2 Article 2 Issue 2021 - 2 Article 3 Issue 2021 - 2 Article 4 Issue 2021 - 2 2021_2_FINAL.pdf
S A D R Ž A JMilan ĐORĐEVIĆ

ACUTE ASTHMA ATTACK IN CHILDREN


Dušica JANKOVIĆ, Milan ELENKOV, Miloš MILUTINOVIĆ

HEADACHE - PATH TO DIAGNOSIS


Marko ERAK

CASE REPORT OF SEROTONIN SYNDROME IN A YOUNG FEMALE

AFTER AN INTENTIONAL DEXTROMETHORPHAN OVERDOSE

FROM COUGH SYRUP


Milan ELENKOV, Miloš MILUTINOVIĆ, Dragan MITIĆ, Dušica JANKOVIĆ, Biljana STOŠIĆ

NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME IN COVID PANDEMIC – CASE REPORT


Rad 1 Izdanje 2022 - 1 Rad 2 Izdanje 2022 - 1 Rad 3 Izdanje 2022 - 1 2022_1_FINAL.pdf Rad 4 Izdanje 2022 - 1

SRP / ENG

Početna Home